Relé pro monitorování výšky hladiny

Relé pro monitorování výšky hladinyMonitorovací relé 3UG4 měří nejen elektrické veličiny. Spolehlivé monitorování výšky hladiny pomocí relé 3UG4501 snadno zajistí 1- nebo 2bodovou regulaci, popř. monitorování nadměrného přítoku nebo odtoku. Princip měření je přitom jednoduchý: téměř každá kapalina je vodivá, čehož se využívá k vyhodnocení mezní výšky hladiny. Pokud jsou měřicí sondy ponořeny, protéká proud; jinak je měřicí obvod přerušen. Střídavý měřicí obvod zamezuje elektrolýze.

Aplikace:

  • 1- nebo 2bodová regulace výšky hladiny
  • Ochrana proti přetečení nádrže
  • Ochrana proti vyčerpání nádrže
  • Monitorování unikání kapaliny

Charakteristické vlastnosti:

  • Rozsah pracovního napětí od AC 24 – 240 V umožňuje připojení ke všem běžným napětím
  • Spojité nastavení citlivosti v rozsahu 2 až 200 kOhm podle vodivosti kapaliny
  • Nastavitelné zpoždění od 0,1 do 10 s potlačuje ovlivňování měření zvlněním hladiny
  • Řízení přítoku nebo odtoku
  • Měřicí sondy jako příslušenství