Simatic S7-1200: Komunikace

Integrovaný PROFINET

S7-1200 podporuje komunikaci založenou na protokolu PROFINET - otevřeným, na výrobci nezávislým standardem IEC 61158/61784. Integrované rozhraní můžete využít pro programování, připojení HMI, ale také pro komunikaci s ostatními CPU nebo IO zařízeními a pohony. PROFINET kabel se připojuje do stíněného RJ45 portu s funkcí auto-crossover, podporující ethernetové spojení a poskytující rychlost až 10/100Mbit/s.

Jedna z výhod, kterou díky rozhraní PROFINET získáte, je intergovaný web server. Díky tomu je možné získat informace z CPU a procesní data pomocí standardního webového prohlížeče. Data je také možné archivovat bez nutnosti zastavení běhu CPU.

Navíc od verze fw 4.0 získávají základní jednotky S7-1200 funkci PROFINET iDevice. Nejjednodušší cestu pro konfiguraci několika S7-1200 do master-slave architektury: Každý procesní image je individuálně zapsán a načten.

Jednoduché zasíťování

Pro minimalizaci kabeláže a maximalizaci síťové flexibility, CSM1277 kompaktní swich umožňuje konfiguaci homogení nebo hybridní sítě - lineární, stromové topologie nebo topologie do hvězdy. Obsahuje 4 porty, které jsou vám plně k dispozici pro připojení S7-1200 a až 3 dalších zařízení.

Komunikační moduly

Každé S7-1200 CPU je rozšiřitelné až o 3 komunikační moduly.

Moduly RS485 a RS232 jsou využitelné pro seriovou, znakově orientovanou point-to-point komunikaci. Knihovna funkcí USS Drive protokol a Modbus RTU Master a Slave protokol jsou již integrované v nástroji STEP 7.

Integrace identifikačních systémů

Použití RF 120C komunikačního modulu umožňuje připojení všech identifikačních systémů Simatic (RF200/300/600 a optické čtečky MV400) Připojení čtečky RF120C probíhá pomocí point-to-point spojení. Celá konfigurace probíhá v TIA Portálu.

PROFIBUS

Použití S7-1200 jako master nebo slave na osvědčeném PROFIBUS field bus umožňuje standardizovanou komunikaci z výrobní úrovně do řídící úrovně. Pro připojení S7-1200 do sítě PROFIBUS můžete využít dvou modulů:

  • DP master CM 1243-5 umožňuje až 16 zařízení připojených jako slave
  • Pomocí CM 1242-5 je možné připojit S7-1200 jako slave k jakémukoliv DP-Master zařízení
  • Oba moduly se připojují na levou stranu pomocí boční sběrnice

GPRS

o S GPRS komunikací můžete Simatic S7-1200 bezdrátově řídit, monitorovat, kontrolovat a programovat na dálku. Toto řešení umožňuje nejen vzdálené řízení strojů pomocí Teleserver Basic, ale také záznam dat. Komunikační procesor umnožňuje zasílání a přijímání sms zpráv v reakci na události v uživatelském programu.

Další standardy

AS-Interface

AS-i je otevřený, na výrobci nezávislý systém sběrnic, který zajišťuje přenos procesních a strojních signálů do řídicího systému. AS-i Master modul je srdcem vaší AS-i aplikace a umožňuje čtení senzorů a správu aktuátorů na výrobní úrovni.

IO-Link

IO-Link umožňuje připojení standardních IO-zařízení přímo do S7-1200.

TeleControl

Telecontrol komunikační procesor nabízí široké spektrum možností pro implementaci všestrané a cenově dostupné Telecontrol vzdálené stanice (RTU) připojené přímo k S7-1200.

Telecontrol můžete využít ve dvou verzích jako Telecontrol Basic a Telecontrol Profesional vyhovující přesně vašim potřebám.