Odolnost rozvaděčů SIVACON 8PT proti vnitřnímu oblouku

Testování rozvaděčů nízkého napětí na odolnost proti vnitřnímu oblouku je klasifikováno jako speciální test v souladu s IEC 1641 nebo VDE 0660 část 500, dodatek 2.

Tento test slouží k ověření nebezpečí,které hrozí obsluze pokud dojde ke zkratu a následně k vnitřnímu oblouku.

Pro správný výsledek testu musí být splněna následující kritéria:

  • Dveře,kryty atd se nesmí působením oblouku otevřít,
  • Žádné díly a části rozvaděče nesmí odlétnout,
  • Oblouk nesmí vytvořit žádné otvory ve skříni rozvaděče,
  • Ovladače ,signálky a měřící přístroje na dveřích se nesmí vznítit,
  • Obvod ochranného vodiče nesmí být následkem oblouku přerušen.

Výhody:

  • Maximální bezpečnost obsluhy a zařízení.