Extraktivní analyzátor plynů SIPROCESS UV600

Analýza: UV-aktivní plyny

SIPROCESS UV600SIPROCESS UV600 je extraktivní analyzátor se zdrojem ultrafialového záření, který může současně měřit koncentrace až tří složek plynu. Jeho vlastnosti se specializují na exktrémně selektivní měření koncentrace NO v nízkých koncentracích a také na ostatní UV-aktivní plyny, např. NO2, SO2 a H2S. Díky charakteristickému spektrálnímu rozsahu není předpokládáno zkreslení výsledků přítomností H2O nebo CO2. Inovativní zpracování signálu a vysoce stabilní detektory poskytují výbornou dlouhodobou stabilitu měření a kompenzaci driftu a dalších jevů majících vliv na kvalitu měření. SIPROCESS UV600 je vybaven prvotřídní elektronikou a softwarem, který umožňuje vzdálenou správu analyzátoru po síti a také připojení k průmyslovému řídicímu systému.

Vlastnosti:

Max. počet měřených sloučenin: 3
Sloučeniny: UV-aktivní plyny, např. NO, NO2, SO2, H2S
Nejmenší měřící rozsah: 0-10 / 0-1000 ppmv
Provedení: 19" provedení do rámu