Radarové měření hladiny

Bezkontaktní měření hladiny kapalin a pevných látek, často za extrémních podmínek jako například vysoký tlak a teplota, atmosféry s parou či plyny a vakuum.

Vlastní sofistikovaná radarová technologie “Pulse and Frequency Modulated Continuous Wave“ (FMCW) poskytuje spolehlivé kontinuální měření hladiny na aplikacích od krátkého do velkého rozsahu, často v nejtěžších procesní podmínkách jako extrémní teploty a tlaky, agresivní chemikálie, míchadla, turbulence, nánosy a extrémní prašnost.