Procesní plynový chromatograf MAXUM edition II

MAXUM edition IITento procesní plynový chromatograf, který je výsledkem desítek let mezinárodních zkušeností a technologického vývoje, je dominantním hráčem průmyslové chromatografie v oblasti schopností, flexibility a spolehlivosti. Maxum edition II je používán ve všech odvětvích výroby čistých chemických látek, rafinace a zpracování uhlovodíků. Chromatograf provádí analýzu chemického složení plynů a kapalin, které se vyskytují ve všech fázích produkce. Maxum je navržen pro instalaci v drsném prostředí buď přímo online nebo poblíž, atline, v laboratořích. Jeho flexibilita umožňuje analyzovat vzorky surovin, částečně zpracovaných proudů, konečné a vedlejší produkty včetně odpadů a rizik pro životní prostředí.

Vlastnosti:

Typy detektorů: Thermal conductivity (TCD/8 článků nebo 2 články), flame ionization (FID); flame photometry (FPD), helium ionization (HID), photo-ionization (PID), electron capture (ECD)
Počet detektorů: Max. 3 moduly detektorů
Pece: Airless (jednoduché nebo dvojité), Airbath (jednoduché nebo dvojité) Teploty duálních pecí mohou být nastaveny nezávisle, oba typy pecí jsou řízeny isotermálně
Teplotní rozsahy: 5-225 °C (airbath oven), 5-260 °C (airless oven)