Procesní instrumentace

Jednou z důležitých součástí systémů automatizace průmyslových procesů jsou přístroje pro měření a regulaci. Široká nabídka obsahuje přístroje pro analýzu kapalin a plynů; přístroje pro měření hladiny, průtoku, teploty a tlaku a dále plynové chromatografy, pozicionéry, procesní spektrometry, regulátory, vážicí systémy a zapisovače. Kromě dodávky samostatných přístrojů zajistíme řešení, uvedení do provozu a servis.