Sirius ACT - Komunikace

Také komunikce je silnou stránkou řídicích spínačů a signálek Sirius ACT: kromě tradičního připojení mohou být řídicí spínače a signálky připojeny k průmyslovým sítím – v technologii prostřednictvím rozhraní AS-Interface, v rozváděči pomocí rozhraní IO-Link. Tím se snižuje počet propojovacích vodičů, chybovost zapojování a náklady s tím související. Případné rozšíření nebo modifikace zařízení jsou rovněž jednodušší.