Synchronní generátory 1FC4

Synchronní generátory pro vysoké napětí

Synchronní generátor 1FC3, 1FC4Stroje řady 1FC4 jsou třífázové synchronní generátory pro vysoké napětí s rotorem s vyniklými póly v bezkartáčovém provedení. Skládají se z generátoru střídavého proudu (hlavní stroj) a z budiče s rotujícím usměrňovačem. Rotory hlavního stroje a budiče se nachází společně s rotujícím usměrňovačem a ventilátorem na jedné hřídeli. Části, které slouží k regulaci napětí jsou umístěny ve svorkovnicové skříni, respektive jsou součástí dodávky stroje pro umístění v rozvaděči (pak je generátor vybaven nízkonapěťovou svorkovnicí). Všechny tyto díly tvoří spolu se svařovaným krytem a ložisky jednu stavební jednotku.

Vlastnosti:

  • Generátory odpovídají stupni odrušení podle EN 60 034 – 1/A2
  • Provedení generátorů odpovídá normám IEC 34 a EN 60034 a tím také DIN EN 60034 (VDE 0530)
  • Asymetrické zatížení podle DIN EN 60034-1 článek 22