Modulární bezpečnostní systém SIRIUS 3RK3

Parametrování místo zapojování - modulární systém parametrovatelných bezpečnostních modulů

MSS 3RK3 (Modular Safety System) je modulární systém parametrovatelných bezpečnostních modulů. Srdcem systému je základní modul MSS Basic nebo MSS Advanced. Počet vstupů a výstupů se nechá přizpůsobit Vaší aplikaci pomocí rozšiřovacích modulů. Prostřednictvím komunikačního rozhraní DP-Interface může MSS přenášet provozní stavy a chybová hlášení přes PROFIBUS-DP do řídicího systému. Nastavení parametrů bezpečnostních řídicích funkcí a jejich logické propojení se vytvoří pomocí softwaru MSS ES.

Modulární bezpečnostní systém 3RK3 se skládá z(e):

  • Základního modulu
  • Rozšiřovacích modulů
  • Komunikačního rozhraní DP-Interface
  • Diagnostického zobrazovacího modulu
  • Parametrizačního softwaru MSS ES
  • Příslušenství

Uplatnění najde v aplikacích, v nichž je nutné realizovat více než tři bezpečnostní řídicí funkce a propojování tradičních bezpečnostních modulů je tudíž zdlouhavé, pracné a tedy příliš nákladné. MSS 3RK3 je univerzální systém pro realizaci funkční bezpečnosti strojních zařízení podle požadavků ČSN EN ISO 13849-1 (PL e) nebo
ČSN EN 62061 (SIL 3).