SIMATIC WinCC powerrate

SIMATIC WinCC powerrateWinCC add-on SIMATIC WinCC powerrate vytváří základ pro kontinuální proces vylepšování tím, že poskytuje detailní informace o spotřebě energií a nákladů. Tato transparentnost umožňuje optimalizovat spotřebu energie na bázi standardních nástrojů WinCC. Kompletní integrace do WinCC nabízí možnost rozšíření do prostředí TIA (plně integrovaná automatizace).

Výhody

 • Jeden doplněk (add-on) dostačuje k poskytnutí transparentnosti toků energie a redukci povozních nákladů založené na těchto informacích, přičemž to lze využít pro všechny druhy energií (elektřina, voda, atd.),
 • Otevřený systém pro rozšiřování díky úplné integraci do Simatic WinCC, přičemž není zapotřebí žádná speciální infrastruktura ani trénink (jednotné řešení TIA),
 • Jistota díky použití systémově testovanému, certifikovanému add-on..

Bloky Step 7 pro zjišťování/archivaci měřených hodnot

 • Shromažďování a normování dat energií libovolného druhu přes impulsy, hodnoty práce, výkonu nebo střední hodnoty výkonu,
 • Výpočet středních hodnot (1/4 hod. max) a práce (spotřeby) vztažené k volně definovatelné periodě,
 • Archivace středních hodnot výkonů a práce každé periody do databanky WinCC,
 • Určení propočítaných hodnot (extrapolace) práce/výkonu vztažené ke konci periody (lineární propočet práce pro příslušnou periodu),
 • Příklad funkce výpočtu (z důvodu otevřeného rozhraní lze zde implementovat specifické, zákaznické funkce výpočtu),
 • Časová synchronizace nebo synchronizace s distributorem energie,
 • Meziukládání středních hodnot do paměti v Simaticu do cyklického bufferu.

Bloky Step 7

Faceplaty pro zobrazení a další zpracování měřených hodnot

 • Zobrazení práce / výkonů stejně jako extrapolované hodnoty práce každou periodu,
 • Zobrazení trendu / tabulek pro zobrazení archivovaných dat,
 • Možnost zadání ručně získaných hodnot,
 • Možnost oprav v databázi.

Faceplaty

Makra Excel – vyhodnocovací funkce založené na Excelu

 • Export archivovaných dat spotřeby do Excelu,
 • Propojení měřených hodnot použitím vzorců,
 • Možnost definice nákladových středisek a tarifů v Excelu,
 • Předdefinované reporty Excel (tabulky a grafy) k vyhodnocení hodnot odběru (spotřeby).

Makra excel