Hydrostatické

Měření hladiny kapalin v otevřených a uzavřených reaktorech a kontejnerech, často za obtížných podmínek jako vytváření pěny.

Měření hladiny v otevřených zásobnících lze provést hydrostaticky, pomocí převodníků tlaku řady Sitrans P Z, P300, DSIII, nebo kabelovou ponornou sondou Sitrans MPS

. Pro měření v uzavřených tancích je nutné použít diferenčního snímače tlaku řady Sitrans P DSIII nebo P250.