Hydrodynamické spojky FLUDEX

FLENDER - Konstantně plněná, hydrodynamická spojka na základě Föttingerova principu