Kompaktní spoučtěče motorů SIRIUS 3RM1

Spouštění motorů s minimálními nároky na prostor

Kompaktní

Sirius SRM1 - rozměryJe pro Vás podstatné efektivní využití prostoru v rozváděči? Řešením je spouštění motoru a jeho jištění proti přetížení se zastavěnou šířkou 22.5 mm. V závislosti na způsobu montáže a propojování v rozvaděči, může být takový motorový vývod až o 75% užší. V porovnání s tradičním motorovým vývodem šetříte místo a náklady na propojování. Kromě toho jste schopni vyvíjet a konstruovat moderní a kompaktní strojní zařízení. Spouštěče motorů SIRIUS 3RM1 pro přímé nebo reverzační spouštění jsou vhodné pro aplikace s motory do 3 kW / 400 V.

  • Sirius 3RM1
  • Sirius 3RM1
  • Spouštění motorů s minimálními nároky na prostor
  • 5,5 MB Velikost:  Verze: 2015,  Jazyk: CZ
Úspora místa

Shlédnout video

Hospodárné

Celá řada inovací zjednodušuje projektování, montáž i údržbu spouštěčů SIRIUS 3RM1. Výsledkem je úspora času, který můžete investovat do stěžejních činností. Charakteristickým rysem těchto spouštěčů je vestavěné jištění motoru proti přetížení. Tím, že chráníte motor, zvyšujete provozní pohotovost vašeho zařízení. Spouštěče SIRIUS 3RM1– jednoduchá a rychlá realizace zařízení s dlouhou životností.

Montáž je velice jednoduchá, protože spínání a jištění proti přetížení jsou obsaženy ve spouštěči – do rozvaděče není nutné instalovat samostatné přístroje jako stykač a jisticí nadproudové relé. Výsledkem je snížení nákladů na skladové hospodářství a uvádění do provozu. Kombinace předností polovodičových a elektromechanických spínačů v jednom přístroji prodlužuje životnost a přináší úsporu energie.

Spouštěče SIRIUS 3RM1 jsou schváleny podle IEC, CCC a UL. Proto jsou vhodné pro mezinárodní trh, specifická provedení pro mimoevropské země nejsou zapotřebí, což opět zjednodušuje objednávání, minimalizuje náklady na skladování a navíc zjednodušuje import a export zařízení.

Jednoduché

Sirius SRM1 - infeed systemEfektivní rozvod energie pomocí 3fázové přípojnice (hřebenu) nahradí napájení hlavního obvodu spouštěčů SIRIUS 3RM1 jednotlivými vodiči. Výhodou je menší počet propojovacích vodičů, zkrácení doby montáže a snížení výdajů s ní souvisejících. Jednotlivé spouštěče mohou být z tohoto napájecího systému velmi snadno demontovány. Uživatel si může vybrat mezi tradičními šroubovými svorkami a pružinovými svorkami Push-in

Pojistkový modul SIRIUS 3RM19

Jištění před zkratem s úsporou místa v rozvaděči.

Sirius 3RM19Pojistkový modul SIRIUS 3RM19 umožňuje sestavit velmi kompaktní spotřebičový vývod s maximální šířkou 22,5 mm. Sestavu spouštěče motoru 3RM1 včetně pojistkového modulu lze upevnit na montážní lištu nebo na přípojnicový rozvod 8US.

Pojistkové moduly 3RM193 nabízí dva způsoby upevnění spouštěčů 3RM1 v rozvaděči. Pojistkový modul se dá využít pro všechna provedení spouštěčů 3RM1. Pojistky, které se dají snadno vyměnit, chrání připojený motor a vedení před zkratem. Různé přístrojové adaptéry (8US1216, 8US1616 a 8US1716) umožňují montáž motorového spouštěče s pojistkovým modulem na standardní popř. kompaktní přípojnicový rozvod se středovou roztečí 60 mm anebo na montážní lištu. Mechanické rozhraní mezi přístrojovým adaptérem a pojistkovým modulem dovoluje vyjmutí celého spouštěče motoru včetně pojistkového modulu a tím usnadňuje výměnu pojistek.

Infeed system

Shlédnout video

Kompaktní spouštěče 3RM1 v můžete využít k zajištění funkční bezpečnosti strojních zařízení. Realizace bezpečnostní funkce nouzové zastavení motoru kategorie 0 bez přídavných stykačů s nuceným vedením kontaktů (zrcadlový kontakt). Efektivnější a hospodárnější realizace celého bezpečnostního řetězce - snímání požadavku na bezpečnostní funkci – vyhodnocení – reakce, dosáhnete začleněním motorových spouštěčů Sirius 3RM1 Failsafe do modulárního systému bezpečnostních modulů Sirius 3SK.

Kompaktní spouštěč 3RM1 failsafe má pro oba směry otáčení funkce spínání, ochranu proti přetížení a redundantní stykač pro případ selhání vypnutí standardním způsobem. Na montážní liště zabírá pouze 22,5 mm.

Na výše uvedeném obrázku je porovnání běžného motorového vývodu (vlevo) s kompaktním spouštěčem motorů 3RM1 failsafe (pravo). Jištění před zkratem není znázorněno. Patrné jsou následující přednosti:

  • Kompaktní řešení: úspora místa, šířka 22,5 mm
  • Efektivní řešení: méně přístrojů, méně vodičů
  • Hospodárné řešení: menší pracnost, nižší chybovost

Všechny motorové spouštěče 3RM1 failsafe jsou certifikovány podle směrnice ATEX a mohou být použity k jištění motorů proti přetížení také v případě, že motory jsou provozvány v prostřední s nebezpečím výbuchu.

Příklady aplikací včetně nastavení parametrů jsou připraveny v následujících dokumentech:

Údaje pro výběr a objednávku v katalogu Industry Mall:

Kompaktní spouštěče 3RM1

Pojistkový modul 3RM19(záložka příslušenství)