Spouštěče Safety ET 200S - řešení local / PROFIsafe

Safety moduly - řešení lokal

Safety moduly - řešení lokalPro řešení lokal se dají použít spouštěče motorů Standard, High Feature nebo Failsafe. Přitom jsou splněny všechny požadavky kategorie 4 podle EN 954-1.

Kromě toho lze provést propojení s externími bezpečnostními řídicími funkcemi realizovanými např. samostatnými bezpečnostními moduly. Anebo je možné selektivní bezpečnostní vypínání až 6 skupin spotřebičů spouštěči Failsafe.

Výhody:

 • Napájecí modul pro kontrolované a automatické spuštění,
 • Vytvoření několika bezpečnostních obvodů na sobě nezávislých,
 • Zvětšení počtu kontaktů pro další zpracování signálů, bezpotenciálové nebo vázané na potenciál 24 V,
 • Možné propojení s externími bezpečnostními moduly,
 • Řízení externích bezpečnostních systémů,
 • Odpadá pracné, zdlouhavé a nákladné propojování vodiči, vyvarování se chyb.

Safety moduly - řešení PROFIsafe

Safety moduly - řešení PROFIsafePokud jádrem řídicího systému strojního zařízení je bezpečnostní PLC, nabízí se jako ideální použít řešení PROFIsafe. Standardní a bezpečnostní komunikace po sběrnicích Profibus nebo Profinet v protokolu PROFIsafe.


Jediné vedení sběrnice pro standardní a bezpečnostní signály místo zdlouhavého propojování – pouze jedna z předností řešení PROFIsafe, která rozhodujícím způsobem minimalizuje výdaje související s uváděním do provozu.

V rámci koncepce Distributed Safety nezáleží, ke které decentrální periferii jsou akční členy a senzory připojeny.

Pokud je požadováno selektivní odpojování částí zařízení, je vhodné použít spouštěče Failsafe. Vypnutí všech akčních členů (pohonů) najednou spolehlivě zajistí spouštěče Standard nebo High Feature.

Výhody:

 • Komunikace v bezpečnostním protokolu PROFIsafe na sběrnicích Profibus/Profinet,
 • Velmi komfortní a přitom hospodárná provozní dostupnost zařízení,
 • Splnění požadavků kategorie 4 podle EN 954-1, příp. SIL3 podle
  ČSN EN / IEC 62061,
 • Efektivní diagnostické funkce a rychlá výměna za provozu(Hot Swapping) napomáhají zkrátit drahé prostoje.