Transformátory SIRIUS

Široká škála transformátorů pro velkou množinu aplikací

Loď v přístavuŠiroká škála provedení: transformátory pro napájení řídicích obvodů v zařízeních, síťové transformátory pro průmyslové provozy a pro instalace budov, oddělovací nebo bezpečnostní transformátory pro elektrické přístroje, oddělovací transformátory pro lékařsky využívané prostory, napájecí transformátory ve výrobních strojích, transformátory pro techniku pohonů, přístrojové transformátory pro komunikační techniku, lékařskou techniku a domácí přístroje, přizpůsobovací transformátory pro přizpůsobení se napájecí síti na celém světě.

Vlastnosti:

  • Jedno- a trojfázové transformátory,
  • Přípustná okolní teplota 50 °C / 55 °C,
  • Velký krátkodobý zkratový výkon,
  • Bezpojistkový systém,
  • Bezšroubové svorky,
  • Snadné projektování pomocí ASIST,
  • CE.

Technická data:

Rozsah výkonů: 16 VA až 2500 kVA
Rozsah napětí: 1 V až 12 kV
Rozsah proudu: 21mA až 20 kA
Hmotnost: 10 g až 10 t
Aprobace: Aprobace a Aprobace