Technické údaje měniče Sinamics G180

Síťová napětí: Typy síťových soustav: Výkonový rozsah:
3 AC 230...400 V...500 V soustava TN/TT 2,2 až 160 kW (při 400 V)
3 AC 230...400 V...415 V soustava TN/TT 200 až 630 kW (při 400 V)
3 AC 230...500 V soustava IT 2,2 až 200 kW (při 500 V)
3 AC 230...500 V soustava TN/TT/IT 250 až 800 kW (při 500 V)
3 AC 230...690 V soustava TN/TT/IT 7,5 až 200 kW (při 690 V)
3 AC 400...690 V soustava TN/TT/IT 250 až 6600 kW (při 690 V)

 

Tolerance napětí: -15 / +10 %
Síťový kmitočet: 47 až 63 Hz
Výstupní kmitočet: 0 až 250 Hz (podle výkonu)
Sítový cos fí: cca 0,99
Nárůst napětí u motoru: Typicky 500 ... 1000 V/µs, avšak < 1500 V/µs
Délky motorových kabelů (stíněných nebo nestíněných) Podle typu: 100 m už 350 m pro standardní systémy izolace vinutí motoru
Režimy řízení: Vektorové řízení s enkodérem nebo řízení U/f
Pevné rychlosti: 3 pevné rychlosti + 1 minimální rychlost, parametrizovatelné
Vynechané rychlostní rozsahy: 2, parametrizovatelné
Zákaznická svorková lišta: Označení svorek podle doporučení NAMUR NE37
Digitální a analogové vstupy/výstupy
Vstupy pro vyhodnocování teploty motoru
Komunikační rozhraní: Volitelné dostupné:
PROFIBUS DP, Modbus RTU, Modbus TCP, CANopen, Profinet (na vyžádání)
Brždění Brzdný moment pomocí řízení přesycení,
volitelně pomocí brzdného střídače + brzdného odporníku
Krytí: Kompaktní jednotky: IP20 (volitelně IP21)
Skříňové jednotky/systémy: IP21 (vyšší krytí do IP54 volitelné) /s vodním chlazením IP54
Způsob chlazení: Vzduchové chlazení: nucené vzduchové chlazení AF podle EN 60146
Kapalinové chlazení: chladicí kapalina voda nebo směs (H2O + Antifrogen N)
Hladina akustického tlaku: Podle výkonu: 60 – 78 dB (A) při síťovém kmitočtu 50 Hz
Skříňový systém: Rittal TS 8
Shoda s normami: CE podle Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě č. 2004/108/ES a směrnice o nízkém napětí č. 2006/95/ES
Softwarové funkce: Funkce automatického ladění
Náhodný spínací pattern
Kinetické zálohování
Letmý start
Ochranné funkce: Monitorování zemního spojení na výstupu
Monitorování izolace (izolace vůči zemi)
Monitorování proudové disymetrie na výstupu
Elektronická zkratová ochrana na výstupu
Tepelná ochrana proti přetížení ve výkonové jednotce
Bezpečnostní funkce: Volitelně STO (integrované bezpečnostní funkce u pohonů)
Motory, které lze připojit: Indukční motoru, nevýbušné motory