Normy bezpečnostní techniky Safety Integrated

Evropské směrnice pro stroje předepisují:

Výrobci strojů a zařízení musí před vlastní konstrukcí provést analýzu a posouzení možných rizik. Do provozu mohou být uvedeny pouze stroje s akceptovatelným rizikem tzv. „bezpečné“ stroje. Proces posouzení a snižování rizik je popsán v normách EN ISO 12100 a 14121.

Bezpečnostní normy jsou hierarchicky rozděleny do 3 skupin:

Normy typu A základní bezpečnostní normy

Stanovují základní pravidla, konstrukční principy, terminologii a obecné faktory, které se vztahují na veškerá strojní zařízení.

Normy typu B obecné bezpečnostní normy

Řeší bezpečnost z určitého hlediska nebo se zabývají jedním bezpečnostním prvkem, který lze použít v rámci širokého rozsahu strojních zařízení:

 • normy typu B1 řeší konkrétní bezpečnostní faktory (např. bezpečné vzdálenosti, teplotu povrchu, hluk),
 • normy typu B2 řeší konkrétní bezpečnostní prvky (např. obouruční ovládací zařízení, blokovací zařízení, zařízení citlivá na tlak, kryty).

Normy typu C bezpečnostní normy strojních zařízení

Zabývají se podrobnými bezpečnostními požadavky na konkrétní stroj nebo skupinu strojů.

Safety Integrated - hierarchie norem

Normy vzniklé v minulosti v různých zemích byly harmonizovány a redukovány na několik málo evropských norem. Často používaná norma EN 954-1 bude po prodlouženém přechodovém termínu zrušena (platnost prodloužena do konce roku 2011).

Safety Integrated - detail hierarchie norem

Přehled relavantních norem:

 • ISO 12100:
  Bezpečnost strojních zařízení - základní pojmy a všeobecné zásady pro konstrukci.
 • EN 60204-1:
  Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů základní pojmy a všeobecné zásady pro konstrukci.
 • ISO 13849-1:
  Bezpečnost strojních zařízení
  Bezpečnostní části řídicích systémů – všeobecné zásady pro konstrukci
 • ISO 14121:
  Bezpečnost strojních zařízení. Zásady pro identifikaci a posouzení rizika.
 • IEC 61508:
  Funkční bezpečnost elektrických, elektronických a programovatelných elektrických systémů souvisejících s bezpečností. Základní norma pro bezpečnostní funkce.
 • IEC 62061:
  Bezpečnost strojních zařízení. Aplikační norma pro stavbu strojů. Pokrývá elektrickou a elektronickou bezpečnostní techniku.
 • EN 349:
  Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla.
 • IEC 61496-1:
  Elektrická snímací ochranná zařízení – všeobecné požadavky a zkoušky.
 • EN 1088:
  Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty – zásady pro konstrukci a volbu.