SIMATIC WinAC Open Developement Kit

Simatic WinAC ODKŘešení založená na PC typicky kromě řízení zahrnují i další úlohy – vizualizaci, strojové vidění, zpracování a archivaci dat, výpočty, ... WinAC Open Development Kit (ODK) dovoluje uživatelům realizovat spolupráci mezi SIMATIC WinAC softwarovým nebo slot PLC a uživatelskými aplikacemi vytvořenými v C/C++.

ODK aplikace jsou vyvíjeny ve standardním vývojovém prostředí pro programování v C/C++ - např. Microsoft Visual Developer's Studio. Pro integraci takto vytvořených aplikací do řídicího programu WinAC není potřebná znalost C/C++. ODK aplikace mohou být v prostředí Step 7 užívány jako běžné systémové funkce.

WinAC ODK nabízí tři rozhraní:

 • Custom Code Extension Interface (CCX) pro volání uživatelských C/C++ aplikací z řídicího programu WinAC (pouze pro softwarové PLC),
 • Shared Memory Extension Interface (SMX) pro vysokorychlostní výměnu dat mezi WinAC a Windows aplikacemi,
 • Controller Management Interface (CMI) pro integraci prvků ovládacího panelu WinAC do Windows aplikací.

Custom Code Extension Interface (CCX)

ODK obsahuje průvodce a knihovny pro snadné programování v Microsoft Visual C++. C/C++ program zpracovávaný mimo WinAC je volán z programu softwarového PLC pomocí 2 systémových funkcí (SFC 65_000, SFC 65_001).

C/C++ program může být vykonáván různými způsoby:

 • Synchronně – jako součást cyklu PLC
 • Asynchronně – spuštěn programem PLC a na pozadí ukončen
 • Kontinuálně – zpracováván paralelně s programem PLC

Typickými příklady užití CCX jsou:

 • Speciální komunikační protokoly
 • Integrace softwaru pro řízení robotů do WinAC
 • Přímý přístup do souborů na pevném disku
 • ...

Shared Memory Extension Interface (SMX)

Díky SMX ODK podporuje rychlou výměnu dat mezi WinAC a Windows aplikacemi. Tato výměna dat probíhá přes dual-port RAM paměť nebo sdílenou paměť, do níž přistupuje jak WinAC tak spolupracující Windows aplikace. ODK zahrnuje knihovny pro přístup do zmíněných paměťových oblastí. Z pohledu WinAC představuje dual-port RAM vstupně/výstupní paměťovou oblast o velikosti 4 kB. Pro čtení a zápis do této oblasti užíváme instrukce load/transfer.

Typické příklady užití SMX jsou:

 • Připojení systémů řízení polohy a pohybu
 • Připojení systémů pro sběr a analýzu měřených dat
 • Přenos a zálohování větších objemů dat (výrobní data, data související s řízením kvality, ...)
 • Přímé a výkonné napojení do databází

Controller Management Interface (CMI)

Funkce ovládacího panelu WinAC PLC mohou být integrovány do Windows aplikací. CMI skýtá následující možnosti:

 • Zobrazení stavu LED PLC
 • Start a stop PLC
 • Nahrávání programů do PLC

Typické příklady užití CMI jsou:

 • Integrace WinAC panelu do HMI aplikace
 • Vzdálené ovládání WinAC PLC

Detailní technická data najdete např. v prospektu pod záložkou
"Dokumentace / Prospekty".