Simatic S7-1200: Zabezpečení

Ochrana know-how, ochrana proti kopírování a ochrana přístupu chrání před otevíráním a kopírováním funkčních bloků neautorizovanou osobou a chrání vaše algoritmy a procesy. Tyto bezpečnostní funkce jsou integrovány v S7-1200 a TIA Portálu.

Otevřít animaci

Ochrana know-how

Vám dává možnost chránit vaše algoritmy proti kopírování a neautorizovaným zásahům a úpravám. Stroje a zařízení jsou chráněny před kopírováním a díky tomu i vaše investice.

Ochrana proti kopírování programu

Konkrétní bloky na SIMATIC paměťové kartě jsou s kartou přímo svázány pomocí sériového čísla karty. To znamená, že není možné je kopírovat. Budou fungovat jen na konkrétní kartě, pro kterou jste je vytvořili.

Ochrana přístupu

Zabraňuje neutorizovaným zásahům a změnám v projektu. Umožňuje nastavit jednotlivým uživatelům specifickou úroveň přístupu. Komunikační procesor CP 1543-1 rozšiřuje ochranu přístupu o integrovaný firewall.

Ochrana před manipulací

Systém pomáhá chránit data před přenesením do centrály z neutorizovaného zdroje. Centrála sama rozpozná, kdy je přenos dat změněn nebo pochází z neznámého zdroje.