Monitorovací relé SIRIUS s rozhraním IO-Link

Komunikace až do posledního metru

Monitorovací relé SIRIUS 3UG48 IO-Link jsou vskutku operativní: kromě standardního autonomního monitorování se prostřednictvím rozhraní IO-Link dají přenášet měřené hodnoty a data přímo do řízení, které podporuje toto rozhraní. parametrovat lze lokálně nebo přes rozhraní IO-Link.

SIRIUS monitorovací relé s rozhraním IO-Link

 • SIRIUS 3RR24
  3fázové proudové relé pro spotřebičový vývod, montáž na stykač
 • SIRIUS 3UG48
  Relé k monitorování elektrických a neelektrických veličin: 1- / 3fázové napětí, napěťová asymetrie, sled fází, výpadek fáze / N-vodiče, proud, cos φ a otáčky
 • SIRIUS 3RB24
  Jisticí nadproudové relé s termistorovou ochranou měřením proudu do 630 A
 • SIRIUS 3RS14/15
  Monitorovací relé teploty

Otevřený komunikační standard IO-Link poskytuje při monitorování veličin následující přednosti:

 • Integraci do řízení prostřednictvím rozhraní IO-Link a tím začlenění do plně integrované automatizace (TIA - Totally Integrated Automation), otevřená architekturu systému
 • Centrální diagnostika, určení místa závady
 • Jednodušší uvedení do provozu díky lokálnímu parametrování na zařízení nebo rozšířenému centrálnímu parametrování s komfortem, který poskytuje PC
 • Jednodušší výměna přístroje díky automatickému porovnání dat a načtení původních parametrů (Parameter server)
 • Efektivní management energie: podpora datového formátu profilu PROFIenergy

IO-Link v TIA
IO-Link: začlenění do plně integrované automatizace (Totally Integrated Automation)

Další informace o IO-Link najdete na www.siemens.com/io-link.