Extraktivní analyzátor plynů FIDAMAT 6

Analýza: Uhlovodíky (TOC)

FIDAMAT 6Plynový analyzátor s FID (flame ionization detector, tj. plaměnově-ionizační detektor) je vhodný pro pro měření celkového obsahu uhlovodíků (Total Organic Carbon, TOC) v plynech. Výsledek měření je přímo úměrný koncentraci a počtu uhlíkových atomů v molekule.

Jednotlivé verze analyzátoru FIDAMAT pokrývají široké spektrum aplikací: od měření stopového množství uhlovodíků v čistých plynech - po měření celkové koncentrace uhlovodíků v přítomnosti korozivních plynů. Pro měření korozivních plynů je vyžadováno použití filtru odolného proti opotřebování a korozi a křemíkové měřící kapiláry.

Vlastnosti:

Max. počet měřených sloučenin: 1
Sloučeniny: TOC (celkový obsah uhlovodíků)
Nejmenší měřící rozsah: 0-10 vpm
Provedení: 19" provedení do rámu