SITOR - pojistky pro ochranu spotřebičů

SITOR pojistky pro ochranu polovodičů

Pojistky SITOR

Pojistky SITOR jsou konstruovány pro ochranu frekvenčních měničů, usměrňovačů, UPS systémů a dalších zařízení s výkonovými polovodiči před účinky zkratových proudů. V případě zkratu vyžadují pro svoji ochranu výkonové polovodičové součástky extrémně rychlé vypnutí a co největší omezení prošlé energie. A to jsou právě základní vlastnosti pojistek SITOR.