1fázová proudová relé

Sirius 3UG462Sledování zatížení motorů nebo správné funkce elektrických spotřebičů – to jsou aplikace, v nichž se uplatní 1fázová proudová relé 3UG462.Proudová relé 3UG482 mají navíc rozhraní IO-Link pro přenos naměřených hodnot a diagnostických hlášení do programovatelného automatu, který podporuje toto rozhraní.

Aplikace:

Konkrétní aplikace vyplývají z následující tabulky:

Monitorovaná veličina Možná porucha zařízení
Proud
 • přetížení
 • malý pokles zatížení v oblasti jmenovitého momentu
 • nesprávná funkce elektronických spotřebičů
 • přerušený vodič
 • jednoduché řízení odběru energie (monitorování fázových proudů))
 • vyhodnocení požadované hodnoty proudu spojitého signálu 4 až 20 mA

Charakteristické vlastnosti:

 • Šířka 22,5 mm
 • Pouze dvě provedení pro měření proudů od 3 mA do 10 A, 40 Hz až 500 Hz nebo stejnosměrných proudů
 • Měří efektivní hodnotu proudu
 • Nastavení 2 mezních hodnot proudu (nadproud, podproud), hystereze, časových zpoždění a způsobu resetu
 • Zobrazení měřené hodnoty a diagnostických informací