Extraktivní analyzátor plynů CALOMAT 62

Analýza: Vodík a některé další binární směsi

CALOMAT 62CALOMAT 62 je analyzátor pracující na principu měření tepelné vodivosti, který je upravený pro analýzu korozivních plynů.

Díky této úpravě umožňuje přímou analýzu sloučenin jako Cl2, HCl a NH3, ale také analýzu H2 a N2 v agresivní atmosféře.

Vlastnosti:

Max. počet měřených sloučenin: 1
Sloučeniny: Např. vodík, chlor, chlorovodík
Nejmenší měřící rozsah: 0-1 % / 0-10 %
Provedení: 19" provedení do rámu /
provedení do provozu