Inženýring se SIMATIC S7-400FH

Programovat je možné, stejně jako v případě standardních systémů, ve všech programovacích jazycích STEP 7. Programy mohou být jednoduše portovány ze standardních systémů do redundantních systémů a naopak. Po nahrání programu do jednoho CPU je tento automaticky distribuován do druhého redundantního CPU. Funkce a konfigurace specifické pro redundancy jsou parametrizované za pomocí balíku S7 H-Systems (integrální součást STEP 7 verze 5.3 a vyšší).

Diagnostika / Výměna modulu

Kromě standardních diagnostických funkcí jsou k dispozici i tyto funkce:

  • Za pomoci integrovaných samo-diagnostických funkcí, systém detekuje a signalizuje poruchy ještě dříve, než mohou ovlivnit proces. Umožňují identifikaci vadných komponent a rychlou výměnu, která urychlí opravu,
  • Všechny komponenty mohou být vyměněny za běhu (online oprava). Při výměně CPU je program a aktuální data automaticky přehrán. Je také možné modifikovat program za běhu, např. změna a nahrání funkčních bloků,
  • Změny za chodu můžou být provedeny i v konfiguraci, např. přidání nebo odebrání DP slavů nebo změna paměťové konfigurace CPU.