Řídicí systém SIMOTION

Ideální systém pro řízení vašich pohonů

Řídicí systém SIMOTIONŘídicí systém SIMOTION je z hlediska programování založen na principu multitaskingového systému. Na pozadí běží cyklicky zpracovávaný blok stejně jako hlavní cyklický blok OB1 v PLC SIMATIC. V něm lze například zpracovávat logiku a sekvence ne přímo závislé na pohonech a polohování. Další úlohy (tasky) jsou startovány, pozastavovány, znovu spouštěny a ukončovány nezávisle na tomto cyklu a právě ony jsou určeny pro řešení jednotlivých pohybů. Tasky se programují v grafických blocích podobných vývojovému diagramu nebo v programovacím jazyku podobném např. Pascalu, případně v grafickém programovacím prostředku Ladder. Programování systému probíhá ve vývojovém prostředí SCOUT, v němž je integrováno rozhraní pro pohony (Drive ES) a STARTER pro práci s měniči SINAMICS. Nadstavbou může být např. konfigurační software pro programování vaček CamTool.

Z hlediska hardwarové platformy řídicí systém SIMOTION existuje ve třech provedeních označených jako C, P a D. Toto označení pochází z názvů platforem Controller, PC, Drive. Jednou vytvořený program pro ŘS SIMOTION je díky propojení komponent sběrnicovým způsobem nezávislý na platformě. Jednotlivé platformy mají své specifické přednosti, všechny však splňují základní myšlenku sjednocení třech základních funkcí: logického řízení, řízení typu Motion Control a vykonávání technologických funkcí.

 • Řídicí systém SIMOTION C
  Řídicí systém SIMOTION C

  Je stavební forma podobná řídicím systémům SIMATIC S7-300, vhodná pro aplikace s více centrálními vstupy/výstupy, na něž se použijí běžné karty od systému SIMATIC S7-300. Isochronní sběrnicí PROFIBUS DP se připojí frekvenční měnič a přes druhé rozhraní PROFIBUS DP, nadřazená řídicí úroveň, operátorský panel apod. Procesor SIMOTION C má označení C230.

 • Řídicí systém SIMOTION D
  Řídicí systém SIMOTION D

  Je stavební součástí víceosého frekvenčního měniče SINAMICS S120 a z tohoto hlediska nahrazuje jeho řídicí jednotku. Kombinovaný modul se tedy skládá z vlastního jádra SIMOTION a z druhého procesoru, který přebírá funkci řídicí jednotky frekvenčního měniče SINAMICS S120. Přes PROFIBUS DP se připojí nadřazená úroveň či operátorský panel a dále pomocí decentrálních periférií SIMATIC ET 200 veškeré vstupy a výstupy které nesouvisí s rychlým řízením polohy. Vstupy a výstupy mající přímou vazbu k řízeným osám měniče SINAMICS S120 jsou totiž připojeny pomocí vlastní sběrnice měniče typu Drive CLiQ.

 • Řídicí systém SIMOTION P
  Řídicí systém SIMOTION P

  Je průmyslové panelové PC s rozhraním na frekvenční měnič přes isochronní PROFIBUS DP. Výhodou je, že na výkonném PC mohou kromě aplikace SIMOTION běžet i další programy s vysokými nároky na výpočetní výkon. Vstupy a výstupy jsou realizovány výlučně jako decentrální prostřednictvím periferních jednotek SIMATIC ET 200. Provedení panelového PC SIMOTION P má označení P350.