Projekční software LxLd-tools

Nadstavba AutoCADu pro podporu 3D projektování přípojnicových systémů SIVACON 8PS řady BD2, LX, LD

Obrázek z CADuProgram LxLd-tools je realizován jako nadstavba AutoCADu verze 200x, plná verze, české i anglické jazykové verze, pro hardwarovou platformu Windows.

Při zachování všech funkcí poskytovaných „mateřským“ grafickým systémem jsou doplněny nové funkce tak, aby byly zajištěny dále uvedené možnosti. Předpokládá se znalost ovládání AutoCADu v oblasti 2D kreslení a 3D modelování ze strany čtenářů této dokumentace a uživatelů systému. Předpokládá se znalost pravidel projektování přípojnicových systémů řady BD2, LX, LD od firmy Siemens. K práci s programem je vhodné používat aktuální katalogy přípojnicových systémů řady BD2, LX, LD.

Systém umožňuje:

Založit seznam tras přípojnicových rozvodů v rámci projektu. Pro každou trasu je nutno zvolit přípojnicový systém (řada BD2, LX, nebo LD) a jeho parametry (jmenovitý proud, počet vodičů, stupeň krytí, ...). Každá trasa je jednoznačně identifikována svým názvem. Orientaci ve výkrese usnadňují vhodně zvolené barvy.

Vkládání prvků přípojnicových rozvodů (přímé díly, kolena, tvarové díly, připojení k transformátorům, odbočné skříňky, ...) na aktuální trasu. Na trasu je možné vložit pouze prvky, jejichž parametry odpovídají zadaným parametrům trasy. Každý prvek je vkládán jako 3D objekt se skutečnými rozměry. Každý prvek obsahuje identifikační značky (označení strany PE, označení konce se svorníkovým blokem, hákem, nebo šroubem) určující jeho montážní polohu. Vedle standardních nástrojů AutoCADu je k dispozici sada nástrojů usnadňující manipulaci s prvkem v prostoru (rotace kolem souřadných os, posunutí v daném směru, ...).

Připojit identifikační číslo, identifikující prvek v specifikaci prvků, případně další pomocné označení (např. doměrek - PASS, pevný bod - FP, ...).

Definovat seznam příslušenství pro každou trasu (závěsné prvky,
montážní přípravky, ...).

Vytvořit specifikaci prvků na jednotlivých trasách. Lze vytvářet jak montážní specifikaci (seznam jednotlivých prvků tak, jak jdou po trase za sebou), tak sumarizační seznam (obsahující počet kusů) pro jednotlivé trasy nebo celý projekt. Sumarizační seznam lze využít pro objednávky. Specifikace jsou vytvářeny jednak jako textový soubor a jednak jako XLS soubor pro Microsoft Excel verze 7.0 a vyšší. Specifikace lze importovat do aplikace LxLdkalkulace sloužící pro zpracování cenových kalkulací.

Hardwarové a softwarové nároky:

  • Počítač PC, procesor Pentium III a vyšší, 128 MB RAM a více, grafika s rozlišením 1024x768, 17“ monitor a větší, myš, výstupní zařízení pro tisk (plotr, optimálně barevný). Určující jsou potřeby dané verze AutoCADu.
  • Min. 45 MB volného místa na pevném disku
  • Operační systém Windows 2000, WindowsXP. Určující jsou potřeby dané verze AutoCADu
  • AutoCAD verze 2000, 2000i, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 pro Windows, česká nebo anglická jazyková verze
  • Microsoft Excel verze 7.0 a vyšší

Poznámky:

  • Program LxLd-tools není síťovým programem. Musí být vždy instalován na lokálním disku každého uživatele
  • Předpokládá se existence standardní instalace AutoCADu. Získání licence na příslušnou verzi AutoCADu a jeho instalace nejsou řešeny v souvislosti s tímto systémem
  • Licence k používání programového systému je poskytnuta na časově omezenou dobu. Licenci poskytuje výhradní držitel práv k programu Siemens, s.r.o.

Bližší informace či ukázky jsou možné po vyžádání na sivacon.cz@siemens.com.