3fázová proudová relé SIRIUS 3RR2

Monitorovací relé 3RR2 k upevnění na stykače 3RT2 nebo na montážní lištu

Sirius 3RR2Monitorovací proudová relé 3RR2 se upevňují přímo na přístroje spotřebičového vývodu podobně jako jisticí nadproudová relé. I když je jejich funkce založena na měření a monitorování proudu motoru, jsou určeny k monitorování nežádoucích stavů zařízení, nikoliv k jištění motoru proti přetížení. Relé 3RR2 vyhodnocují nadproud, podproud a výpadek fáze, monitorovat se tedy dají např. přerušení vodiče, nežádoucí přetěžování zařízení, poškození klínového řemene, zablokování (podavače) dopravníku, atd. Protože se upevňují přímo na stykač, odpadá zapojování v hlavním obvodu.

Monitorovací proudová relé 3RR2 se šroubovými nebo pružinovými svorkami existují ve dvou provedeních s různým souborem funkcí: jednodušší provedení Basic s měřením ve 2 fázích a nastavením parametrů potenciometry nebo 3fázové provedení Standard s digitálním nastavováním na podsvíceném displeji. Komfortnější provedení Standard umožňuje navíc monitorovat chybový (svodový) proud, sled fází a zablokovaný rotor. Parametrovat se dají mezní hodnoty proudu, způsob resetu, zpoždění při zapnutí a poruše. Protože lze zvolit měření činného proudu, proudová relé Standard vyhodnotí stejně spolehlivě odlehčení i přetížení zařízení. Digitální výstup výstraha informuje o blížícím se nežádoucím stavu zařízení dříve, než nastane vypnutí zařízení. Veškeré provozní stavy jsou signalizovány na displeji přístroje. K upevnění na montážní lištu slouží stejný adaptér jako pro jisticí nadproudová relé.

Proudová relé 3RR24 mají navíc rozhraní IO-Link pro přenos naměřených hodnot a diagnostických hlášení do programovatelného automatu, který podporuje toto rozhraní.

Inovace Sirius - výkonové rozšíření modulárního systému Sirius o velikost S2!

 • Spínání, spouštění, jištění a monitorování do 37 kW (80 A)
 • Jednotná šířka přístrojů velikosti S2 55 mm
 • Připojení k sítím AS-Interface nebo Profibus / Profinet prostřednictvím IO-Link
 • Monitorování stavů zařízení motorů do 80 A
 • Stykače pro spínání kondenzátorů

Charakteristické vlastnosti:

 • Snížení pracnosti zapojování hlavního obvodu, protože se upevňují přímo stykače 3RT2
 • Externí měřicí transformátory proudu nezabírají místo a není nutné je připojovat, vše je vestavěno
 • Měření zdánlivého nebo činného proudu do od 1,6 A do 40 A ve 2- nebo 3fázích
 • Zobrazení měřené hodnoty stavových hlášení na podsvíceném displeji
 • Rozhraní IO-Link k přenosu naměřených hodnot do PLC
 • Jednoduché nastavení monitorovaných mezních hodnot podle skutečné hodnoty proudu zobrazené na displeji
 • Stačí jediný přístroj k monitorování míry zatížení motoru v celém rozsahu momentové charakteristiky
 • Vyhodnocení přerušení vodiče, výpadku fáze, sledu fází a zablokování rotoru

Odkazy

Údaje pro výběr a objednávku v katalogu Industry Mall

3fázová monitorovací proudová relé 3RR2

3fázová monitorovací proudová relé 3RR2 IO-Link