Safety Integrated: Řídicí systémy

Pro implementaci standardní a bezpečnostní automatizace se používají bezpečnostní automaty SIMATIC S7-400F, S7-300F a SIMATIC ET 200S F CPU.
Pokud je vyžadována i zvýšená dostupnost řídicího systému a současně bezpečnost a odolnost proti poruše, využívají se řídicí systémy SIMATIC S7-400FH, které tyto požadavky plně uspokojí. Aby tyto řídicí systémy mohly být použity jako bezpečnostní, musí uživatel rozšířit standardní CPU o bezpečnostní funkce pomocí softwarového balíčku S7-F Systems.
Díky tomu vyhovují programovatelné automaty S7-400FH jak požadavkům bezpečnosti tak i odolnosti proti poruše.

Bezpečnostní automaty lze rozšířit o bezpečnostní signálové moduly z rodiny ET 200M, ET 200S, ET 200pro (IP67) a/nebo ET 200eco (IP67) I/O blok. Periferii ET 200M lze nakonfigurovat také jako redundantní.

Komunikace mezi dvěma bezpečnostními automaty nebo mezi jedním bezpečnostním automatem a jeho bezpečnostními I/O probíhá přes PROFIBUS nebo Profinet s využitím profilu PROFIsafe.

Z důvodu zohlednění různých požadavků na výkon je k dispozici celá škála bezpečnostních procesorů SIMATIC S7-400F/FH CPU, S7-300F CPU a ET 200S F-CPU:

 • SIMATIC ET 200S F-CPUs
  Bezpečnostní, inteligentní interface modul pro lokální instalaci, nižší požadavky na výkon
 • SIMATIC S7-300F
  Bezpečnostní CPU pro střední až vyšší požadavky na výkon
 • SIMATIC S7-400F
  Bezpečnostní CPU pro střední až vyšší požadavky na výkon
 • SIMATIC S7-400FH
  Bezpečnostní automaty s odolností proti poruše v single a redundantním provedení pro střední a vyšší požadavky na výkon

Typické využití

Bezpečnostní automaty SIMATIC se využívají pro kritické aplikace, kde by nehoda mohla vést k nebezpečí pro obsluhu, poškození technologie nebo znečištění životního prostředí. Společně s bezpečnostními F moduly distribuovaných I/O systémů ET 200 nebo napřímo na sběrnici připojených bezpečnostních převodníků, detekují poruchy jak v procesu, tak i své vlastní interní chyby a v případě jejich detekování automaticky nastaví provoz do bezpečného stavu.

Přehled produktů

Přehled produktů