Komponenty Power Management systému

Přehled komponent systému pro řízení spotřeby energie

  • Multifunkční měřicí přístroj ke zjišťování a zobrazování více než 50 měřených veličin rozvodů energie, jako např. napětí, proudy, výkony, práce, účiník, také s min., max. a středními hodnotami. K integraci do nadřazených systémů power managementu lze použít volitelný rozšiřovací modul PROFIBUS DP.
  • Multifunkční měřicí přístroj SENTRON PAC4200 uspokojí zvýšené nároky. S jeho funkcemi záznamu a dalšími komfortními funkcemi poskytuje důležité měřené údaje k vyhodnocení stavu zařízení a kvality elektrické sítě.
  • Add-on (doplněk) WinCC pro zajištění větší transparentnosti odběru energie vašich zařízení. Data o spotřebě se zaznamenávají, vizualizují a ukládají ve standardním archivu WinCC pro další vyhodnocování.