Relé pro monitorování napětí

Relé pro monitorování napětí1fázová napěťová relé 3UG463 monitorují hodnotu 1fázového nebo stejnosměrného napětí v rozsahu 0,1 V až 600 V. V automatizovaných provozech tak informují o nežádoucích provozních stavech a tím prodlužují životnost zařízení. Napěťová relé 3UG483 mají navíc rozhraní IO-Link pro přenos naměřených hodnot a diagnostických hlášení do programovatelného automatu, který podporuje toto rozhraní.

Aplikace:

  • Vyhodnocení podpětí a přepětí
  • Monitorování míry vybití / nabití akumulátorů
  • Zapnutí zařízení v závislosti na definované hodnotě napětí (jiného zařízení)
  • Limitní spínač spojitého napěťového signálu 0 až 10 V

Charakteristické vlastnosti:

  • Galvanické oddělení měřicího obvodu nebo napájení monitorovaným napětím
  • Měřené napětí není zatěžováno příkonem relé napájeného z pomocného zdroje napětí
  • Nastavení parametrů podle požadavků uživatele snižuje počet provedení přístroje
  • Nastavení doby zpoždění při zapnutí a zapůsobení relé, hystereze, volba způsobu resetu
  • Zobrazení skutečné hodnoty napětí, zvoleného pracovního režimu a provozního stavu
  • Provedení s rozhraním IO-Link přenáší naměřené hodnoty a diagnostická hlášení do řízení