TeleControl aplikace

Efektivní technologie řízení na dálku

Řešení TeleControl Basic je optimalizovanou variantou pro jednoduchý monitoring a řízení malých autonomních a decentralizovaných automatizačních systémů přes sítě mobilních operátorů.

TeleControl Professional (například SINAUT ST7, DNP, IEC-104) za podmínek komplexních síťových struktur a výkonných systémů vzdáleného řízení poskytne vysoký stupeň dostupnosti a zabezpečení dat. Flexibility konfigurace podle individuálních požadavků aplikace lze dosáhnout jedině díky širokému výběru přizpůsobených komponent a řešení pro řídicí centrum, vzdálené stanice a síťové komponenty.