Limitní hladinoměry SITRANS CLS500

Pointek CLS 500Kapacitní limitní spínač hladiny pro detekci rozhraní, pevných látek, kapalin, kalů a viskózních materiálů v nejtěžších podmínkách při extrémních teplotách a tlacích.