Soft Starter ES

Komfortní parametrování a diagnostika softstartérů SIRIUS 3RW44

Soft Starter ES

Software Soft Starter ES slouží k přehlednému a jednoduchému parametrování, monitorování a komplexní diagnostice softstartérů Sirius 3RW44 High Feature. Až 3 sady parametrů se dají připravit na PC (offline) a později při uvádění do provozu přenést do softstartéru. Licence Premium umožňuje integraci do hardwarové konfigurace STEP 7.Soft Starter ES patří do jednotné softwarové platformy Sirius ES vyznačuje se tudíž stejným designem, ovládáním i obdobnou funkcionalitou – tzv. stejný Look&Feel

Vlastnosti:

  • Přehledné nastavení parametrů a funkcí přístroje online i offline,
  • Diagnostické funkce a grafické znázornění důležitých měřených hodnot,
  • Zabudovaný modul osciloskopu (Trace) k záznamu měřených hodnot a událostí,
  • Transparentnost údajů díky tisku, deníku poruch a paměti událostí,
  • Uživatelský komfort díky přehlednému uspořádání na monitoru,
  • Zkrácení uvádění do provozu,
  • Jednoduché získání licence také online,
  • Stažení tzv. Trial licence umožní software vyzkoušet.