Konstrukce SIMATIC S7-400FH

SIMATIC S7-400H vhodný jako řídicí systém pro procesy s požadavky na vysokou dostupnost, se dvěma H CPU stejného typu; v případě poruchy, se provede přepnutí z master stanice na standby stanici. Metoda událostně řízené synchronizace umožňuje v případě poruchy rychlé a beznárazové přepnutí na redundantní CPU. To začíná program zpracovávat přesně v bodě přerušení bez jakékoliv ztráty informace nebo přerušení. Všechny komponenty mohou být vyměněny během provozu (hot swapping). Pokud je CPU vyměněno za jiné, všechny aktuální programy a data jsou automaticky přehrány. SIMATIC S7-400H je vhodný pro procesy s požadavky na vysokou dostupnost a požadavky na horkou zálohu (procesy s časy výměny kratšími než 100 ms).

Konstrukce

Centrální zařízení mohou být konfigurovány dvěma různými způsoby:

  • Pokud má být sub jednotka kompletně oddělena jedna od druhé z důvodu dostupnosti, je vhodné použít dva standardní rámy (UR1 a UR2). Každý rám obsahuje jedno CPU a jeden napájecí zdroj (PS). Pokud je vyžadována extrémní vysoká dostupnost, lze použít dva redundantní napájecí moduly. Vzdálenost mezi oběma rámy může být až 10 km.
  • Obě CPU, každé s jedním nebo redundantním napájecím zdrojem na jedné straně, jsou vloženy do rámu UR2-H s oddělenou zadní sběrnicí. To umožňuje kompaktní konfiguraci.