Sinamics Perfect Harmony GH180

Vysokonapěťové měniče s technoogií nízkonapěťových buněk pro náročné aplikace

Sinamics Perfect Harmony GH180Měniče řady SINAMICS Perfect Harmony GH180 jsou vysokonapěťové měniče na bázi nízkonapěťových buněk (IGBT) a multipulsní šířkové modulaci (Multi-level PWM), díky kterým je na výstupu zajištěný velmi dobrý sinusový tvar proudu a napětí. Díky tomu je možné použít měniče bez jakýchkoliv dalších úprav pro staré motory a kabeláž k motoru má téměř neomezenou délku. Velmi nízké je také zkreslení odebíraného proudu a napětí, kterého je dosaženo díky 18 - 36 pulsnímu zapojení vstupního usměrňovače. Vyrábí se ve skříňovém provedení včetně vstupního transformátoru. Unikátní patentovaná konstrukce měniče umožňuje provoz i při výpadku výkonového prvku – ten je cca do 450 ms by-passován a lze pokračovat v provozu bez přerušení procesu. Použitím vstupního transformátoru a konzervativním dimenzováním ss meziobvodu měniče je rovněž dosaženo velmi vysoké odolnosti vůči nestabilitám napájecího napětí.

Vlastnosti:

 • Výkon: 300 - 31 000 kVA
 • Výstupní napětí: 2,3 - 13,8 kV
 • Krytí: IP21, IP42, IP55 (vodou chlazené)
 • Chlazení: vzduchem nebo vodní

Aplikace:

 • Úspory energie s pohony čerpadel a ventilátorů v energetice, měniče jsou odolné vůči nestabilitě napájecího napětí
 • Úspory energie s pohony čerpadel a ventilátorů a turbokompresorů ve všech průmyslových odvětvích s vysokým nárokem na provozní dostupnost
 • Nasazení měničů do nových aplikací i dodatečné vybavení starých motorů měniči
 • Mlýny, extrudéry a dopravníky

Výhody:

 • Sinusový výstupní proud a napětí
 • Velmi vysoká účinnost a cos φ po celém rozsahu regulace
 • Kompaktní rozměry s integrovaným transformátorem
 • Zandebatelné harmonické zkreslení napájecí sítě
 • Možnost použití motorů určených pro síťový provoz bez dalších omezení
 • Překonání poklesu napájecího napětí nebo úplného výpadku bez přerušení provozu
 • Zálohování nebo by-passování výkonového prvku
 • Provoz s redundantními ventilátory nebo čerpadly