Vážicí tenzometry

Sortiment tenzometrů Siwarex R a Siwarex WL pokrývá rozsahy od 3 kg do 280 t. Nabídka tenzometrů obsahuje nejen několik plošinových tenzometrů s označením Siwarex 260 a tlačné či střihové tenzometry Siwarex WL 270 ale i Siwarex WL 250 tenzometr S-typu.

Vzhledem k certifikaci OIML R60 a třídě přesnosti C3 mohou být tenzometry použity jako součást vážicího systému určeného pro obchodní vážení. Většina tenzometrů je také schválena pro použití do prostředí s nebezpečím výbuchu a lze je instalovat do zóny 1, 2, 20, 21 a 22.

Pro snadnější instalaci tenzometrů a pro případnou dodatečnou manipulaci s nimi jsou jako příslušenství tenzometrů nabízeny kompaktní montážní přípravky, které mohou být montovány i bez vložených tenzometrů, což eliminuje jejich poškození při svařování a dalších montážních pracích.