Systém napájení kompaktních vývodů SIRIUS 3RA6

Efektivní a elegantní rozvod energie a napájení

SIRIUS 3RA6Pro kompaktní spouštěče SIRIUS 3RA6 je k dispozici systém napájení hlavních obvodů s připojením šroubovými nebo pružinovými svorkami. Vestavěný rozvod ochranného vodiče PE dovoluje připojit přívody motoru přímo k systému napájení. Tím se ušetří místo v rozváděči a sníží náklady na projektování i zapojování. Do systému napájení lze instalovat také jističe SIRIUS 3RV1 pomocí přístrojového adaptéru. Příslušenství dovoluje kombinovat systémy napájení pro kompaktní spouštěče 3RA6 se systémem napájení 3RV19 pro jističe 3RV1 a stykače 3RT1. Systém napájení3RA6 je základem efektivní realizace rozvodu a napájení spotřebičových vývodů vašich strojů a zařízeních.

Charakteristické vlastnosti:

  • Zjednodušení a urychlení zapojování hlavního obvodu, snížení nákladů na zapojování, mešní objem kabeláže v rozváděči
  • Rychlá montáž zasunutím bez nářadí a demontáž odaretováním a následným vyjmutím kompaktního vývodu SIRIUS
  • Přívody motoru se připojí přímo k systému napájení včetně ochranného vodiče PE
  • Odnímatelné bloky svorek kompaktního spouštěče 3RA6 umožňují výměnu bez odpojování vodičů
  • Připojení a propojení systémů napájení vodiči do průřezu 70 mm2
  • Operativní rozšíření systému napájení do šířky 1,20 m (dodatečnou) instalací rozšiřovacích modulů
  • Souhra s ostatními přístroji a příslušenstvím modulárního systému SIRIUS