Elektronické moduly pro SIMATIC ET 200SP

Simatic ET 200SP elektronické modulyV první fázi bude možno do jedné stanice instalovat až 32 modulů, později 64. K dispozici jsou DI, DO, AI i AO, tyto skupiny modulů jsou odlišeny barevným kódováním. Na přední straně modulů je dobře patrné schéma zapojení, typ a verze modulu, stavové LED atd.

Stanice Simatic ET 200SP jsou užší než jiné decentrální periferie. Při výšce stanice 115 mm můžeme instalovat i 16kanálové vstupně/výstupní moduly. Je-li třeba připojovat například senzory 3vodičově přímo na svorky Simatic ET 200SP bude při užití 8kanálových vstupních karet výška stanice 140 mm. Hloubka decentrální periferie SIMATIC ET 200SP je 75 mm. Dalším faktorem snižujícím celkové rozměry stanic je fakt, že napájecí moduly skupin vstupně/výstupních karet jsou integrovány v Base jednotkách, jejich použití tak celkové rozměry stanice nezvětšuje.