Momentové motory SIMOTICS T 1FW6

Kapalinou chlazené, vestavné momentové motory

Motor 1FW61FW6 vestavné momentové motory jsou kapalinou chlazené, více-pólové permanentně buzené střídavé synchronní motory. Motory 1FW6 jsou dodávány jako vestavné komponenty. Po kompletní servomotor jsou nezbytné další ložiska a snímač otáček.

Vestavné momentové motory můžou být použity jako přímé pohony.

Jmenovité napětí: Napětí z výstupu frekvenčního měniče v rozsahu 400 až 480 V
Jmenovité otáčky: 50 - 500
Jmenovitý točivý moment: 200 - 7000 Nm
Krytí: IP54, IP55
Chlazení: vodní
Osová výška: průměr ve třídách 200 až 730
Snímače: resolver, inkrementální snímač sin/cos 1 Vpp
Typické aplikace: Aplikace s pomaloběžnými pohony s vysokým momentem bez převodovky: extrudery, lisy ...

Vlastnosti:

  • Vynikající přesnost a vysoká dynamika
    odstranění vůle v hnacím ústrojí, celková hlučnost a třecí síly jsou minimalizovány
  • Nízké požadavky na prostor
    díky kompaktními designu je redukován počet potřebných komponent