Editory CFC a SFC

Continuous function chart (CFC)

CFC editorCFC editor je nástroj pro grafickou konfiguraci a uvádění do provozu kontinuálních automatizačních funkcí. V rámci CFC editoru mohou být na plochu vloženy, zkonfigurovány a za podpory funkce autorouting vzájemně propojeny předpřipravené funkční bloky. V CFC editoru mohou být také konfigurována HMI hlášení.

Sequential function chart (SFC)

SFC editorSFC editor se používá pro grafickou konfiguraci sekvenčního řízení pro dávkové výrobní operace. Obsahuje komfortní editační funkce, stejně tak jako silné testovací funkce a funkce pro uvádění do provozu.