Rozvaděčový systém SIVACON 8PT

Individuální řešení distribuce elektrické energie

SIVACON 8PT

Rozvaděče SIVACON 8PT jsou vyráběny vybranými,kvalifikovanými a průběžně auditovanými SIVACON Technology Partnery.

Sběrnicový systém umístěný v horní části rozvaděče

 • 2- a 4- pólový sběrnicový systém do 7400 A,
 • Sběrnicový systém umístěny v horní části rozvaděče,
 • Zkratový proud lpk max. 375 kA,
 • Typově testovaný rozvaděč (TTA),
 • Testovací a odpojená poloha výsuvného modulu při zavřených dveřích,
 • Použitelný v oblastech s výskytem zemětřesení,dále na lodích a vrtných plošinách,
 • Komunikace možná díky SENTRON 3WL, SENTRON 3VL nebo SIMOCODE pro.

Sběrnicový systém umístěný v zadní části rozvaděče

 • 2- a 4- pólový sběrnicový systém do 3200 A,
 • Sběrnicový systém umístěný v zadní části rozvaděče,
 • Zkratový proud lpk max 187 kA,
 • Variabilní pozice sběrnicového systému (nahoře/uprostřed/dole),
 • Typově testovaný rozvaděč (TTA ),
 • Komunikace možná díky SENTRON 3WL nebo SENTRON 3VL.

Výhody:

 • Integrovaná bezpečnost – bezpečnost a kvalita zajištěna díky typovým zkouškám,testům na odolnost proti oblouku a testům seismické odolnosti,
 • Separace vnitřních prostor až do třídy 4b,
 • Použití na lodích a námořních plošinách,
 • Vysoká flexibilita díky velkému počtu možných kombinací,
 • Bezproblémové připojení na přípojnicový rozvod díky typově testovaným připojovacím sadám,
 • Komunikace schopný díky možnosti připojení na PROFIBUS DP,
 • Celosvětové rozšíření díky SIVACON 8PT Technology Partners.