Redundance PLC SIMATIC S7-400

Pro specifické aplikace jsou v této produktové skupině k dispozici „speciální“ varianty:

S7-400H

Umožňuje sestavení redundantní konfigurace pro řízení technologie, která zvyšuje odolnost a zabezpečení systému proti poruše. Často je vyžadována u aplikací, kde mají poruchy na zařízení dalekosáhlé důsledky, ať už z hlediska vzniku nebezpečí a rizika nebo z pohledu nákladných odstraňování následků poruchy (typicky energetika, doprava, chemický průmysl, těžba nerostných surovin atd.)

S7-400F/FH

V případě selhání či poruchy bezpečnostní S7-400F PLC okamžitě přivedou dané zařízení či technologii do bezpečného stavu tak, aby byla zaručena maximální bezpečnost pro obsluhující personál, nedošlo k poškození stroje a okolního prostředí. Bezpečnostní funkce jsou prováděny podle bezpečnostního programu v CPU společně s bezpečnostními moduly v/v. V jedné konfiguraci lze mít jak standardní, tak i bezpečnostní jednotky v/v, což je nespornou výhodou tohoto řešení.