Třífázová polovodičová relé 45 mm

SIRIUS SC 3-fázové, 45 mm3fázová polovodičová relé se spínáním v nule nabízí pro aplikace s 3fázovými zátěžemi řešení, které šetří místo v rozváděči a je cenově dostupné. Podle parametrů použitého chladiče mohou být spínány zátěže do 55 A.

Zvolit se dá buď řízení ve třech fázích – vhodné tam, kde musí být spínány všechny tři fáze, anebo ve dvou fázích, které má nižší ztrátový výkon. Obdobně jako u polovodičových relé 22,5 mm se napájecí síť připojuje shora, zátěž zdola a řídicí obvod k odnímatelné svorkovnici.

Výhody:

  • ochrana proti dotyku prstem bez příslušenství
  • různé způsoby připojení – (šroubové) třmenové svorky, (bezšroubové) pružinové svorky, kabelové oko
  • připojení řídicího obvodu odnímatelnou svorkovnicí
  • řadová montáž těšně vedle sebe
  • montáž dvěma šrouby

Odkazy

Údaje pro výběr a objednávku v katalogu Industry Mall