Analytické aplikační sety

Aplikační sety

Standardizace a dodávky kompletních řešení jsou trendy, které jsou v současné době na vzestupu. Je to důsledek častých řešení stejného zadání napříč různými odvětvími průmyslu, díky čemuž mohou být omezeny vícenáklady. Zákazníci navíc často chtějí koupit řešení na klíč, aby se minimalizovalo riziko jakýchkoliv technických problémů. Díky své iniciativě ve vývoji analytických aplikačních setů, Siemens využívá bohatých zkušeností k nabídnutí standardizovaných kompletních setů, které jsou navrženy pro konkrétní aplikaci. Portfolio setů pokrývá rozmanité spektrum průmyslových procesů.