Magneticko-indukční průtokoměry

Magneticko-indukční průtokoměry

Magneticko-indukční průtokoměry je možné použít k měření průtoku elektricky vodivých kapalin ve všech průmyslových odvětvích. Minimální požadovaná el. vodivost měřeného média je 5 µS/cm (0,1 µS/cm u speciálních provedení).
Teplota, tlak, hustota a viskozita média nemá prakticky vliv na přesnost měření.

Průmyslová odvětví s nejčastějšími aplikacemi magneticko-indukčních průtokoměrů:

  • vodárenství
  • chemický a farmaceutický průmysl
  • potravinářský průmysl
  • papírenství
  • energetický průmysl