SIMATIC WinAC RTX

Softwarové PLC pro aplikace vyžadující výkonný řídicí systém

Simatic WinAC RTX 2009Softwarové PLC SIMATIC WinAC RTX 2009 se hodí pro řízení aplikací vyžadujících výkonný řídicí systém, přenosy a zpracování větších množství dat, či rychlou odezvu v reálném čase.

Vedle softwarového PLC mohou na daném PC běžet i další aplikace (vizualizace, výpočty, zpracování dat, ...). Uživatel sám nadefinuje kolik systémových prostředků vyhradí pro činnost softwarového PLC a kolik ponechá pro další Windows aplikace. Řízení je deterministické.

Hardwarová platforma

SIMATIC WinAC RTX 2009 funguje na standardních PC s operačním systémem Windows XP Professional nebo Windows XP embedded (pouze na SIMATIC PC). Zvláště vhodné je užití softwarového PLC v kombinaci s vestavnými PC systémy SIMATIC IPC 427C a IPC 477C s Windows XP Embedded. Tato PC nemají žádné rotační součásti a jsou prakticky bezúdržbová, montují se přímo do rozváděče, kde zabírají minimální prostor.

WinAC RTX využívá operační paměť PC a umožňuje zálohování na pevný disk.

Nabízíme i cenově zvýhodněné sady SIMATIC IPC 427C-HMI/RTX a IPC 477C-HMI/RTX sestávající z vestavného PC a softwarového vybavení (WinAC RTX, WinCC flexible).

Programování a konfigurace

Pro konfiguraci, programování a diagnostiku softwarového PLC je určeno osvědčené vývojové prostředí STEP 7, které je společné pro PLC řad S7-300 a S7-400 i pro WinAC. Z programátorského pohledu je WinAC RTX stejné jako PLC řady S7-400. Dokonce lze programové bloky původně vytvořené např. pro CPU řady S7-400 bez úprav nahrát do softwarového PLC a naopak.

Připojení vstupů/výstupů, komunikace

Signály připojujeme přes procesní sběrnici Profibus nebo přes komunikační síť Ethernet (protokoly Profinet). Můžeme využít široké nabídky distribuovaných periferií SIMATIC ET200 (vzdálené v/v). Součástí dodávky WinAC RTX je i OPC server.

V případě Profinet komunikace SIMATIC WinAC RTX využívá integrované ethernetové rozhraní zvoleného SIMATIC PC, případně komunikační kartu CP 1616 (PCI) či CP 1604 (PCI-104). Přes stejné ethernetové rozhraní navíc softwarové PLC může komunikovat s dalšími stanicemi např. pomocí protokolů TCP/IP, UDP/IP. Vedle komunikačních programových bloků pro S7-komunikaci jsou k dispozici i bloky TSEND/TRCV pro otevřenou uživatelskou komunikaci.

Rozhodneme-li se pro sběrnici Profibus, potom v sestavě PC nebude chybět komunikační karta CP 5611 A2/CP 5613 A2. V jednom PC lze nakonfigurovat až 4 Profibus rozhraní jako integrovaná rozhraní softwarového PLC. Celkem připojíme k WinAC RTX 2009 až 500 stanic typu slave. Profibusová rozhraní podporují i izochronní komunikaci a funkce S7-kommunikace atd.

Zálohovaná data

Při ukončení běhu softwarového PLC jsou všechna data, která jsou nadefinovaná jako remanentní uložena na pevný disk PC. V kombinaci s UPS potom nedochází ani při výpadku napájení ke ztrátám dat.

Navíc SIMATIC PC s integrovanou non-volatile pamětí (až 256 kB) ukládají remanentní data i při výpadcích napájení bez potřeby UPS (např. IPC 427C). Do ostatních SIMATIC PC, jež nemají tuto paměť, můžeme vložit přídavnou kartu WinAC NV128, která zastává stejnou funkci.

Co obsahuje softwarový balík SIMATIC WinAC RTX:

  • Windows Logic Controller – softwarové PLC
  • Ardence RTX – real-time extension pro OS Windows
  • CPU Operator panel – ovládací panel softwarového PLC
  • WinAC Data storage tool – Konfigurace remanentních dat
  • Automation licence manager – správa SW licencí
  • WinAC Time synchronization – synchronizace času s ostatními stanicemi na komunikační síti
  • SIMATIC Net OPC server
  • SIMATIC IE Softnet-S7 Lean – software pro S7-komunikaci po síti Ethernet

Detailní technická data najdete např. v prospektu pod záložkou
"Dokumentace / Prospekty".