Extraktivní analyzátor plynů ULTRAMAT 23

Analýza: IR-aktivní plyny, kyslík a sulfan

ULTRAMAT 23 Analyzátor Ultramat 23 umožňuje měření koncentrace až tří sloučenin aktivních v infračerveném záření metodou NDIR (nedisperzní infračervená spektrometrie) a volitelně lze analyzátor vybavit elektrochemickým nebo paramagnetickým článkem pro měření koncentrace O2 a elektrochemickým článkem pro měření koncentrace H2S. ULTRAMAT 23 se vyznačuje velice ekonomickým provozem a kompaktními rozměry.

Unikátní vlastností tohoto analyzátoru je automatická kalibrace okolním vzduchem, díky čemuž je kalibrace kalibračním plynem nutná jen jednou ročně.

Vlastnosti:

Max. počet měřených sloučenin: 3 IR + O2 + H2S
Příklad sloučenin: CO, CO2, NO, SO2, CH4, O2, H2S
Nejmenší měřící rozsah dle sloučeniny: 0-50 / 0-500 vpm
Provedení: 19" provedení do rámu