Pohybové senzory pro procesní ochranu

Pohybové senzory

Pohybové senzory mohou varovat v případě poruchy zařízení, vypnutí stroje, zpomalení či selhání. Jsou robustní a velmi odolné i v případě velmi nepříznivých průmyslových podmínkách. Všechny snímače je možno instalovat až 100mm od snímaného členu – ochrana před poškození od rotujících součástí. Sondy nejsou ovlivněny vlhkostí a prachem.

Milltronics MFA 4p

Regulátor vysoce citlivý pro jeden pohybový snímač MSP a XPP.

Milltronics Millpulse 600

Robustní 2-vodičový snímač pohybu poskytují binární výstup pro řídicí systémy od 18 do 135 V AC nebo DC.

Milltronics ZSS

Robustní snímač rychlosti.